Nieuws

19-09-2018

Als ontwikkelaar en beheerder van de bedrijventerreinen Kennedypark, Beneluxpark en Evolis in Kortrijk zetten we al geruime tijd in op het versterken van duurzame mobiliteit. Met het oog op een betere verkeersdoorstroming werken we op regelmatige basis acties uit, gericht op het (potentieel) fietsende woon-werkverkeer, waarbij we telkens voor een mooie ondersteuning zorgen.